Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2011

Ορισμός μελών για το Συμβούλιο Επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων

Σύμφωνα με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ορίστηκαν τα μέλη του Συμβουλίου Επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων ως εξής:
Πρόεδρος:  
Ζιαγάκης Παναγιώτης, Διευθυντής Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου με αναπληρώτρια του την Ελευθερίου Ελευθερία, Διευθύντρια του 1ου Γυμνασίου Αλεξανδρούπολης.
Αντιπρόεδρος:
Παραπαγκίδης Παναγιώτης, Προϊστάμενος του 1ου Γραφείου /θμιας Εκπαίδευσης Έβρου με αναπληρωτή του τον Παΐσιο Κωνσταντίνο, Διευθυντή του Γυμνασίου Πέπλου.
Μέλη:
- Βούλγαρη Αγόρω, Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας της Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Έβρου ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά της την Τσιροπούλου Σοφία, Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Έβρου.
- Δεμερδεσλής Γεώργιος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03 του 1ου ΓΕ.Λ. Ορεστιάδας ως τακτικό αιρετό μέλος, με αναπληρωτή του τον Κουσινίδη Χαρίλαο, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ04.01, του 3ου Γυμνασίου Ορεστιάδας.
- Ταταρίδης Ιωάννης, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ19, ως τακτικό αιρετό μέλος, με αναπληρωτή του τον Αντωνίου Αλέξανδρο, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ13 ως αναπληρωματικό αιρετό μέλος.

Επιπλέον τακτικά μέλη [της παρ. 8 του άρθ. 16 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/τ.Α΄/19-05-2010), όπως αντικαταστάθηκε και συμπληρώθηκε από τις περιπ. β΄ και γ΄ της παρ. 16 του άρθρου 59 του Ν. 3699/2011 (ΦΕΚ 118/τ.Α΄/24-05-2011)], ορίζονται οι εξής:
- Γιαννούλης Νικόλαος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04 του 3ου ΓΕ.Λ. Αλεξανδρούπολης, με αναπληρώτριά του την Ουτουτζή Κλεονίκη, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ01 του 5ου Γυμνασίου Αλεξανδρούπολης.
- Ναλμπάντη Θεοδώρα, Σχολική Σύμβουλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με έδρα την Αλεξανδρούπολη, με αναπληρώτριά της την Αλεξάνδρου Σμαρώ, Σχολική Σύμβουλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με έδρα την Αλεξανδρούπολη.

Ως Γραμματέας του Π.Υ.Σ.Δ.Ε ορίζεται ο Τζατζαΐρης Κωνσταντίνος, Διοικητικός Υπάλληλος της Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Έβρου, με αναπληρώτριά του την Λεονταρίδου Ευαγγελία, Διοικητική Υπάλληλο της Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Έβρου.


Μπορείτε να δείτε το σχετικό έγγραφο στο link: http://et.diavgeia.gov.gr/f/minedu/ada/4Α3Κ9-ΙΙ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου