Παρασκευή, 15 Φεβρουαρίου 2019

Συνεδρίαση ΠΥΣΔΕ 15/2/2019

ΚΛΙΚ ΕΔΩ για να κατεβάσετε το ενημερωτικό του συν. Καλόγερου Γιώργου
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΥΣΔΕ 15-02-2019
Συνεδρίασε σήμερα, Παρασκευή 15-02-2019, στις 13:30 το ΠΥΣΔΕ Έβρου, με παρόντα μέλη τους : Αποστολακούδη Στέργιο, Λημνιό Νικόλαο,  Τάκη Αγγελική, Κουσινίδη Χάρη και Καλόγερο Γεώργιο.
Α. Θέματα προ ημερήσιας διάταξης:
1. Ανάθεση υποχρεωτικής υπερωρίας σε εκπαιδευτικό.
Β. Θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.       Εξέταση ενστάσεων επί του πίνακα μη δεκτών υποψηφίων για τη θέση Υπευθύνου Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού της ΔΙΔΕ Έβρου.
2.       Εξέταση ενστάσεων επί του πίνακα δεκτών υποψηφίων για τις θέσεις Υπευθύνων Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών της ΔΙΔΕ Έβρου.
3.       Διάθεση εκπαιδευτικών στο Δ.Ι.Ε.Κ. Διδυμοτείχου.
4.       Εξέταση αίτησης εκπαιδευτικού για χορήγηση συνάφειας σε αδιάσπαστο τίτλο σπουδών .
Οι αποφάσεις που ελήφθησαν είναι:
Α 1. Κατά πλειοψηφία (4-1) ανατίθεται 1ω υπερωρία στον συνάδελφο, Κυρέζη Αθανάσιο, ΠΕ02. Η υπερωρία αφορά τη διδασκαλία 1ω του μαθήματος της Κοινωνικής Πολιτικής Αγωγής στο Γυμνάσιο Ριζίων. Ψήφισα θετικά, επειδή δεν υπήρχε άλλος τρόπος κάλυψης της μίας ώρας.
Β 1. Εξέταση ενστάσεων επί του πίνακα μη δεκτών υποψηφίων για τη θέση Υπευθύνου Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού της ΔΙΔΕ Έβρου.
Δεν υπήρξαν ενστάσεις.
Β2. Εξέταση ενστάσεων επί του πίνακα δεκτών υποψηφίων για τις θέσεις Υπευθύνων Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών της ΔΙΔΕ Έβρου.
Δεν υπήρξαν ενστάσεις.
Β3. Διάθεση εκπαιδευτικών στο Δ.Ι.Ε.Κ. Διδυμοτείχου.
Ομόφωνα το Συμβούλιο αποφάνθηκε ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμοι εκπαιδευτικοί για τις ειδικότητες που ζήτησε το Δ.Ι.Ε.Κ. Διδ/χου:
Β4. Εξέταση αίτησης εκπαιδευτικού για χορήγηση συνάφειας σε αδιάσπαστο τίτλο σπουδών .
Ομόφωνα το συμβούλιο αποφάσισε να αναβάλει για επόμενη συνεδρίαση την εξέταση του συγκεκριμένου θέματος, προκειμένου η συνάδελφος που υπέβαλε την αίτηση, Προβατίδου Μαρία, ΠΕ 08, να καταθέσει τα επιπλέον δικαιολογητικά που προβλέπεται από την νομοθεσία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου