Πέμπτη, 14 Ιουνίου 2018

Συνεδρίαση ΠΥΣΔΕ 14/6/2018

Συνεδρίασε σήμερα, 14 Ιουνίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, το ΠΥΣΔΕ Έβρου (παρόντα μέλη: Βαγή, Πολίτης, Τάκη, Ταταρίδης, Κουσινίδης), με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Εξέταση αίτησης θεραπείας εκπαιδευτικού
2. Εξέταση αιτήσεων μόνιμων εκπαιδευτικών για βαθμολογική εξέλιξη
3. Εξέταση αιτήσεων εκπαιδευτικών για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου 


ΘΕΜΑ 1ο: 
Απορρίφθηκε ομόφωνα ένσταση συναδέλφου που αφορά αναδρομικό διορισμό και τοποθέτηση

ΘΕΜΑ 2ο:
Αναγνωρίστηκε προϋπηρεσία για βαθμολογική εξέλιξη, σύμφωνα με τις αιτήσεις που υπέβαλαν οι συνάδελφοι:
Ζαμπαράκης Θεμιστοκλής (ΠΕ86) Ε01 Μ11 Η24 
Ζηκίδης Πασχάλης (ΠΕ03) Ε01 Μ01 Η10
Κατσαρού Αποστολία (ΠΕ02) Ε00 Μ01 Η21
Λεμονή Ιφιγένεια (ΠΕ06) Ε02 Μ03 Η16
Σεβασλίδου Νεραντζούλα (ΠΕ86) Ε05 Μ11 Η24
Τσομπανούδη Αθανασία (ΠΕ06) Ε01 Μ00 Η17
 
ΘΕΜΑ 3ο:
Δόθηκε άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου σύμφωνα με τις αιτήσεις που υπέβαλαν οι συνάδελφοι:
Αλουπού Γεωργία (ΠΕ87.09) στο Ι.Ε.Π.
Αναστασιάδης Θεοχάρης (ΠΕ08) για παροχή καλλιτεχνικών υπηρεσιών
Παπαδόπουλος Σταύρος (ΠΕ88.05) στο Ι.Ε.Π.
Σβέτσα Αικατερίνη (ΠΕ87.03) στο ΔΙΕΚ Αλεξ/πολης
Σούλη Σύρμω (ΠΕ87.04) στο Ι.Ε.Π.
Τσεγγελίδου Ευθαλία (ΠΕ87.01) στο Ι.Ε.Π.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου