Πέμπτη, 15 Μαρτίου 2018

Συνεδρίαση ΠΥΣΔΕ 15/3/2018

Συνεδρίασε σήμερα, 15 Μαρτίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30, το ΠΥΣΔΕ Έβρου (παρόντα μέλη: Αποστολακούδης, Λημνιός, Ταταρίδης, Κουσινίδης), με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Ανάθεση υπερωριακής απασχόλησης σε εκπαιδευτικό
2. Αναγνώριση προϋπηρεσίας ωρομίσθιων εκπαιδευτικών
3. Εξέταση αιτήσεων εκπαιδευτικών για αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών
4. Εξέταση αιτήσεων εκπαιδευτικών για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου

1. Ανάθεση υπερωριακής απασχόλησης σε εκπαιδευτικό
Στη συν. Χατζοπούλου Χρυσούλα (ΠΕ02) 4ο ΓΕΛ Αλεξανδρούπολης

2. Αναγνώριση προϋπηρεσίας ωρομίσθιων εκπαιδευτικών
Αναγνωρίστηκαν προϋπηρεσίες σύμφωνα με τις αιτήσεις που υπέβαλαν οι συνάδελφοι:
Γιαρένης Χρήστος (ΠΕ16) Ε00 Μ04 Η04
Κωστίδης Παναγιώτης (ΤΕ16) Ε00 Μ04 Η04

3. Εξέταση αιτήσεων εκπαιδευτικών για αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών
Αναγνωρίστηκε συνάφεια σύμφωνα με τις αιτήσεις που υπέβαλαν οι συνάδελφοι:
Λαμπρακάκη Μοσχοβία (ΠΕ06)
Τελίδης Σπυρίδων (ΠΕ19)
Τζινίκου Όλγα (ΠΕ09)
Απορρίφθηκε μια αίτηση συναδέλφου.

4. Εξέταση αιτήσεων εκπαιδευτικών για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου
Εγκρίθηκαν άδειες σύμφωνα με τις αιτήσεις που υπέβαλαν οι συνάδελφοι:
Αλουπού Γεωργία (ΠΕ18.33)
Γκάγκου Λεμονιά (ΠΕ02)
Κατσίκιας Νικόλαος (ΠΕ04.01)
Κολοσέντας Παναγιώτης (ΠΕ17.02)
Κοτζιάκαλφας Παράσχος (ΠΕ17.04)
Κυριακού Κωνσταντίνος (ΕΜ16)
Λαχανιώτης Νικόλαος (ΠΕ17.06)
Λουκά Βαγιανή (ΠΕ04.02)
Μαγειρούδης Χρήστος (ΠΕ23)
Μουτσίδης Χρήστος (ΠΕ17.02)
Σβέτσα Αικατερίνη (ΠΕ18.04)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου