Τρίτη, 9 Μαΐου 2017

Εγκύκλιος αποσπάσεων σε υπηρεσίες 2017-2018

Εκδόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας η εγκύκλιος για αποσπάσεις:
  • στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Γενική Γραμματεία Παιδείας και Θρησκευμάτων, Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας),
  • στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και
  • στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Η αποκλειστική προθεσμία είναι από 9/5/2017 έως 15/5/2017 ώρα 15:00.
Οι αιτήσεις θα υποβληθούν μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ) του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (ιστοσελίδα: https://opsyd.sch.gr/).
Η εγκύκλιος ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου