Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2017

Αναμοριοδότηση σχολικών μονάδων – Προσδιορισμός ομάδων σχολικών μονάδων – Προσδιορισμός όμορων περιοχών σχολικών μονάδων

Η απόφαση που λήφθηκε στη συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ που έγινε στις 8/2/2017 είναι η εξής:

Τα σχολεία της Αλεξανδρούπολης ανήκουν στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ (4 μόρια).
Το Γυμνάσιο Άνθειας ανήκει στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε (5 μόρια).
Το Γυμνάσιο και το Γενικό Λύκειο Φερών ανήκουν στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤ (6 μόρια).
Το Γυμνάσιο Πέπλου ανήκει στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ζ (7 μόρια).
Το Γυμνάσιο και το Γενικό Λύκειο Τυχερού ανήκουν στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ζ (7 μόρια).
Το Γυμνάσιο και το Γενικό Λύκειο Σουφλίου να ανήκουν στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Η (8 μόρια).
Το Γυμνάσιο Λαβάρων ανήκει στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ H (8 μόρια).
Τα σχολεία του Διδυμοτείχου ανήκουν στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ H (8 μόρια).
Τα σχολεία της Ορεστιάδας ανήκουν στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ H (8 μόρια).
Το Γυμνάσιο και το Γενικό Λύκειο Νέας Βύσσας ανήκουν στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Θ (9 μόρια).
Το Γυμνάσιο Ριζίων ανήκει στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι (10 μόρια).
Το Γυμνάσιο Κυπρίνου ανήκει στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΑ (11 μόρια).
Το Γυμνάσιο και το Γενικό Λύκειο Δικαίων ανήκουν στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΑ (11 μόρια).
Το Γυμνάσιο Μεταξάδων ανήκει στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΑ (11 μόρια).
Το Γυμνάσιο και το Λύκειο Σαμοθράκης ανήκουν στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΒ (12 μόρια). 

Ως προς τις ομάδες σχολείων:
1η ομάδα: Σχολεία Αλεξανδρούπολης
2η ομάδα: Γυμνάσιο Άνθειας
3η ομάδα: Σχολεία Φερών
4η ομάδα: Γυμνάσιο Πέπλου
5η ομάδα: Σχολεία Τυχερού
6η ομάδα: Σχολεία Σουφλίου
7η ομάδα: Γυμνάσιο Λαβάρων
8η ομάδα: Γυμνάσιο Μεταξάδων
9η ομάδα: Σχολεία Διδυμοτείχου
10η ομάδα: Σχολεία Ορεστιάδας
11η ομάδα: Σχολεία Νέας Βύσσας
12η ομάδα: Γυμνάσιο Ριζίων
13η ομάδα: Γυμνάσιο Κυπρίνου
14η ομάδα: Σχολεία Δικαίων
15η ομάδα: Σχολεία Σαμοθράκης

Ως προς τις όμορες ομάδες σχολείων:
Η 1η ομάδα όμορη με τη 2η
Η 2η ομάδα όμορη με την 1η και την 3η
Η 3η ομάδα όμορη με τη 2η και την 4η
Η 4η ομάδα όμορη με την 3η και την 5η
Η 5η ομάδα όμορη με την 4η και την 6η
Η 6η ομάδα όμορφη με την 5η και την 7η
Η 7η ομάδα όμορη με την 6η και την 8η
Η 8η ομάδα όμορη με την 7η και την 9η
Η 9η ομάδα όμορη με την 8η και τη 10η
Η 10η ομάδα όμορη με την 9η και την 11η
Η 11η ομάδα όμορη με τη 10η και τη 12η
Η 12η ομάδα όμορη με την 11η και τη 13η
Η 13 ομάδα όμορη με τη 12η και τη 14η
Η 14 ομάδα όμορη με την 13η και την 11η
Η 15η ομάδα δεν έχει όμορη ομάδα σχολείων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου