Κυριακή, 2 Οκτωβρίου 2016

Συνεδρίαση ΠΥΣΔΕ 30/9/2016

Συνεδρίασε στις 30 Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30, το ΠΥΣΔΕ Έβρου (παρόντα μέλη: Αποστολακούδης, Μουρτσινούδη, Πολίτης, Μπαλωτή, Ταταρίδης) με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών
Δ.Δ.Ε. Έβρου: Τοποθετήσεις αποσπασμένων 
Δ.Δ.Ε. Έβρου: Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε διάθεση 
Δ.Δ.Ε. Έβρου: Νέες τοποθετήσεις 

2. Συμπλήρωση υποχρεωτικού ωραρίου εκπαιδευτικών  
Σε όσους εκπαιδευτικούς δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο, αυτό θα γίνει σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Ν.4386/2016, αρθ.33, παρ.5.

3. Εξέταση αιτήσεων εκπαιδευτικών για άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή/χωρίς αμοιβή
Εγκρίθηκαν οι αιτήσεις των συναδέλφων Παπαλεωνίδα, Σταματόπουλου, Τραμουντάνη και Τσαιρίδη

4. Ανάθεση υπερωριών σε εκπαιδευτικούς
Στους συναδέλφους Λιγούδη Σουλίδη και Δουρδούνη

5. Αναγνώριση προϋπηρεσίας
Αναγνωρίσθηκε στη συνάδελφο Καλαμάρη Βασιλική (ΠΕ19) 2χρ 1μ 20ημ δημόσια προϋπηρεσία
και 6μ 24ημ εκπαιδευτική προϋπηρεσία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου