Τρίτη, 5 Ιουλίου 2016

Συνεδρίαση ΠΥΣΔΕ 5/7/2016

Συνεδρίασε σήμερα, 5 Ιουλίου 2016 , ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, το ΠΥΣΔΕ Έβρου (παρόντα μέλη: Αποστολακούδης, Μουρτσινούδη, Πολίτης, Μπαλωτή, Ταταρίδης) με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Αναμόρφωση πινάκων κενών και πλεονασμάτων μετά τις μεταθέσεις του ετους 2016 - Ρύθμιση τυχόν υπεραριθμιών
Αναλυτικά οι πίνακες ανά ειδικότητα και σχολείο σε επόμενη ανάρτηση

2. Εξέταση αιτήσεων εκπαιδευτικών για άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή
Εγκρίθηκαν οι αιτήσεις των συναδέλφων Πάνου και Σγουρόπουλου

3. Εξέταση αιτήσεων εκπαιδευτικών για αναγνώριση συνάφειας διδακτορικών τίτλων σπουδών
Εγκρίθηκαν οι αιτήσεις των συναδέλφων Γιαννακόπουλου και Μιλτιάδη

4. Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών
Εγκρίθηκαν οι αιτήσεις των συναδέλφων Πετικοπούλου και Φιλιππίδου
Απορρίφθηκε η αίτηση της συναδέλφου Ταμπάκη.

5. Έγκριση αίτησης μετάταξης εκπαιδευτικού σε θέση Ε.ΔΙ.Π
Εγκρίθηκε η αίτηση του συναδέλφου Σγουρόπουλου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου