Δευτέρα, 9 Μαΐου 2016

Συνεδρίαση ΠΥΣΔΕ 9/5/2016

Συνεδρίασε σήμερα, 9 Μαΐου 2016 , ημέρα Δευτέρα  και ώρα 13:15, το ΠΥΣΔΕ Έβρου (παρόντα μέλη: Αποστολακούδης, Μουρτσινούδη, Πολίτης, Φακούδης, Ταταρίδης) με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εξέταση αιτήσεων εκπαιδευτικών για άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου
Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι αιτήσεις των συναδέλφων Κεφάλα Δημήτριου (ΠΕ04.02) και Κεραμιτσόγλου Κυριακής (ΠΕ14.04)

2. Εξέταση αιτήσεων εκπαιδευτικών για αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών/διδακτορικών τίτλων σπουδών
Εγκρίθηκε η αίτηση της συν. Πάνου Ευαγγελίας (ΠΕ04.01) για αναγνώριση συνάφειας διδακτορικού.
Απορρίφθηκε η αίτηση της συν. Αγγελοπούλου Αιμιλίας (ΠΕ19) για αναγνώριση του μεταπτυχιακού της τίτλου σπουδών.

3. Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκπαιδευτικού
Η αίτηση της συν. Καζβακίδου Μαρίας (ΠΕ14.04) θα συζητηθεί όταν εκδοθεί το Π.Δ. που ορίζεται από το Νόμο ότι θα καθορίσει τη διαδικασία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου