Παρασκευή, 29 Ιανουαρίου 2016

Συνεδρίαση ΠΥΣΔΕ 29/1/2016

Συνεδρίασε σήμερα, 29 Ιανουαρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, το ΠΥΣΔΕ Έβρου (σύνθεση: Αποστολακούδης, Πολίτης, Μπαλωτή, Ταταρίδης) με θέματα ημερήσιας διάταξης:1. Προσδιορισμός λειτουργικών κενών
Ζητήθηκε από το Υπουργείο και την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης κατάσταση με το υπόλοιπο των πλεονάζουσων διδακτικών ωρών ανά σχολείο που ανατέθηκαν ως διοικητικό έργο. Τα στοιχεία αντλήθηκαν από το myschool.
2. Εξέταση αιτήσεων εκπαιδευτικών για άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή
Εγκρίθηκαν οι αιτήσεις των συναδέλφων
Καζαλτζή Χρήστου (ΠΕ17.03) και Μουτουσίδη Ευστράτιου (ΠΕ04.01)
3. Εξέταση αιτήσεων εκπαιδευτικών για αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών
Εγκρίθηκε η αίτηση της συναδέλφου Ψύλλα Μαρίας (ΠΕ02)
4. Ανάθεση υπερωριών
Στο συνάδελφο Γκουτζέρη Θεόδωρο (ΠΕ18.02), Διευθυντή 1ου ΕΠΑΛ Ορεστιάδας
5. Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών
Η συνάδελφος  Μουτσάκη Ευανθία (ΠΕ05) διατηρεί την οργανική της θέση στο Γυμνάσιο Τυχερού  από 1-7-2013. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου