Τρίτη, 8 Δεκεμβρίου 2015

Συνεδρίαση ΠΥΣΔΕ 8/12/2015

Συνεδρίασε σήμερα 8/12/2015 και ώρα 13:30 το ΠΥΣΔΕ Έβρου (νέα σύνθεση: Αποστολακούδης, Μουρτσινούδη, Χαραλαμπίδου, Κουσινίδης, Ταταρίδης) με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Αποσπάσεις - Διαθέσεις - Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών
Πραγματοποιήθηκαν διαθέσεις για συμπλήρωση ωραρίου τριών συναδέλφων  στην Α/θμια Εκπαίδευση, άλλες τρεις διαθέσεις συναδέλφων σε άλλα σχολεία για συμπλήρωση ωραρίου και τρεις αποσπάσεις. Απορρίφθηκε μια αίτηση συμπλήρωσης ωραρίου στο ΠΕΚ.
2. Ορισμός αναπληρωτών Διευθυντών χωρίς καταβολή επιδόματος στα σχολεία που δεν υπάρχουν Υποδιευθυντές

Έγιναν δεκτές οι εισηγήσεις των Συλλόγων Διδασκόντων ή των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων
3. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε βιβλιοθήκες ΕΠΕΑΕΚ

Αποσπάστηκε εκπαιδευτικός ΠΕ17.03 στην βιβλιοθήκη του 2ου Γυμνασίου Ορεστιάδας
4. Ανάθεση υπερωριακής απασχόλησης σε Στελέχη Εκπαίδευσης

Ανατέθηκαν υπερωρίες σε 4 στελέχη εκπαίδευσης (διευθυντές και υποδιευθυντές) όπως εγκρίθηκαν από τους Σ.Δ. των σχολείων τους.
5. Εξέταση αιτήσεων εκπαιδευτικών για άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή/ χωρίς αμοιβή

Εγκρίθηκαν 10 αιτήσεις και αναβλήθηκε η εξέταση μιας περίπτωσης για επόμενη συνεδρίαση
6. Αναγνώριση συνάφειας Μεταπτυχιακού Τίτλου

Αναβλήθηκε η εξέταση του θέματος για επόμενη συνεδρίαση
7. Εξέταση αίτησης εκπαιδευτικού για αναγνώριση υπηρεσίας ως διδακτικής

Αναγνωρίστηκε η προϋπηρεσία συναδέλφου σε ΑΕΙ ως διδακτική
8. Έγκριση συμπλήρωσης ωραρίου εκπαιδευτικών με προγράμματα 

Αναβλήθηκε για επόμενη συνεδρίαση
9. Τοποθέτηση υπευθύνου ΕΚΦΕ Αλεξανδρούπολης

Απορρίφθηκε η εισήγηση της Διεύθυνσης για ορισμό υπευθύνου και αντιπροτάθηκε να γίνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου