Δευτέρα, 25 Φεβρουαρίου 2013

Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα τοποθετήσεων


Με αφορμή την ανακοίνωση από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των πινάκων με τα ονόματα των συναδέλφων που αιτήθηκαν μετάθεση, βελτίωση θέσης καθώς και οριστική τοποθέτηση (όσοι είναι στη διάθεση), υπενθυμίζω τη διαδικασία που ακολουθείται στις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών (σε παρένθεση οι αντίστοιχες ημερομηνίες των δυο τελευταίων ετών):

1) Συνεδρίαση ΠΥΣΔΕ για υπολογισμό κενών, προκειμένου να γίνουν οι μεταθέσεις (2012: 29 Μαρτίου, 2011: 18 Απριλίου)
2) Ανακοίνωση μεταθέσεων από το Υπουργείο (2012: 9 Απριλίου , 2011: 13 Μαΐου)
3) Συνεδρίαση ΠΥΣΔΕ για να συντάξει εκ νέου πίνακες οργανικών κενών λαμβάνοντας υπόψη τις κενές θέσεις που δημιουργήθηκαν από τις μεταθέσεις (2012: 3 Μαΐου, 2011: 27 Μαΐου)
4) Κρίση και τοποθέτηση υπεραρίθμων (αν υπάρχουν). (2012: 8 Ιουνίου, 2011: 3 Ιουνίου)
5) Συνεδρίαση ΠΥΣΔΕ για να αναμορφώσει τους πίνακες των κενών, σύμφωνα με το Π.Δ. 50/1996, άρθρο 14, παρ. 6). (2012: 8 Ιουνίου, 2011: 3 Ιουνίου)
6) Πρόσκληση των εκπαιδευτικών που:
α) ήρθαν με μετάθεση
β) υπέβαλαν αίτηση για βελτίωση θέσης
γ) βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ
δ) δεν τοποθετήθηκαν με τη ρύθμιση των υπεράριθμων
να υποβάλλουν δήλωση τοποθέτησης αναγράφοντας τα σχολεία που επιθυμούν
7) Τοποθετήσεις σε οργανικά κενά των παραπάνω εκπαιδευτικών. (2012: 8-19 Ιουνίου, 2011: 17-22 Ιουνίου)
8) Τοποθετήσεις όσων συναδέλφων παραμένουν στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ σε λειτουργικά κενά (που προκύπτουν από άδειες, αποσπάσεις κτλ). (2012: 23 Αυγούστου, 2011: 31 Αυγούστου)
9) Τοποθετήσεις των συναδέλφων που ήρθαν με απόσπαση από άλλα ΠΥΣΔΕ και που αιτούνται απόσπασης εντός ΠΥΣΔΕ. (2012: 7 Σεπτεμβρίου, 2011: 7 Σεπτεμβρίου)
10) Τοποθετήσεις νεοδιόριστων εκπαιδευτικών (2012: 7 Σεπτεμβρίου, 2011: 14 Σεπτεμβρίου)
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου