Πέμπτη, 21 Ιουνίου 2012

Αιτήσεις για απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ

Με έγγραφο της (αρ.πρωτ: Β΄4401/20-6-2012) η Δ.Δ.Ε. καλεί τους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να αποσπαστούν εντός ΠΥΣΔΕ, να υποβάλλουν αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, συνυπηρέτηση, πιστοποιητικό εντοπιότητας) μέχρι τις 29-6-2012.
Μπορείτε να δείτε εδώ την ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΔΕ
Όσοι υπέβαλαν αίτηση το Νοέμβριο του 2011 για μετάθεση βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση δεν θα υποβάλλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά, αλλά μόνο την αίτηση απόσπασης.
Διευκρινίζεται οτι οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν στις ειδικότητες ΠΕ11, ΠΕ06 και ΠΕ16 έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν απόσπαση και στην Α/θμια.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου