Παρασκευή, 27 Απριλίου 2012

Συνεδρίαση ΠΥΣΔΕ 27/4/2012

Συνεδρίασε σήμερα 27/4/2012 και ώρα 11:00 στα γραφεία της Διεύθυνσης Δ.Ε. Έβρου, το ΠΥΣΔΕ Έβρου (παρόντα όλα τα τακτικά μέλη) για τα εξής θέματα:
1. Χορήγηση άδειας χρήσης προσωνυμίας
(Κέντρο Βαλκανικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών" στην Ορεστιάδα
2. Χόρηγηση άδειας κατ'οίκον διδασκαλίας
Καζακίδου Αγγελική για μαθήματα Αγγλικών στη Νέα Βύσσα
Πεΐδου Φωτεινή για μαθήματα Αγγλικών στην Ορεστιάδα
3. Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού
Κούτρας Δήμος ΠΕ03
4. Άδειες άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή
Χορηγήθηκαν όλες όσες δεν υπερβαίνουν το ανώτατο όριο των 10 ωρών/εβδομάδα
5. Αναγνώριση προϋπηρεσίας
Αναγνωρίστηκαν όλες οι προϋπηρεσίες των συναδέλφων που υποβλήθηκαν στο Συμβούλιο.
6. Προεργασία για υπολογισμό κενών
Έγινε προεργασία σχετικά με το πώς θα υπολογιστούν τα κενά.
Έγινε έλεγχος των Δελτίων Κίνησης των σχολείων και υπολογίστηκαν οι ώρες ανά ειδικότητα που πλεονάζουν ή υπολείπονται.
Η Συνεδρίαση για τον υπολογισμό των κενών και η οριστικοποίηση και ανακοίνωσή τους, ενόψει της υποβολής των αιτήσεων τοποθέτησης, θα γίνει την Πέμπτη 3 Μαΐου 2012.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου