Δευτέρα, 31 Ιανουαρίου 2011

Συνεδρίαση Π.Υ.Σ.Δ.Ε. 31/1/2011

Την Δευτέρα 31/1/2011 και ώρα 9:00 π.μ., συνεδρίασε το Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Έβρου, με τα εξής θέματα:
1) Κάλυψη θέσης Διευθυντή Γυμνασίου Φερών
Σύμφωνα με το Ν.3848/2010, αρθ.24, παρ.10: "Αν με τη διαδικασία της παραγράφου 9 δεν πληρωθούν οι κενές θέσεις διευθυντών, τοποθετούνται υποχρεωτικά εκπαιδευτικοί που έχουν το βαθμό Α΄. Η τοποθέτηση γίνεται με απόφαση του οικείου περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου, το οποίο, με βάση τα κριτήρια επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων, αξιολογεί κατά σειρά τους εκπαιδευτικούς που ανήκουν οργανικά:
α) στην ίδια σχολική μονάδα,
β) σε σχολικές μονάδες οποιουδήποτε τύπου του ίδιου δήμου και
γ) σε σχολικές μονάδες οποιουδήποτε τύπου της περιοχής αρμοδιότητας του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου."

Η μοναδική αίτηση που υπεβλήθη απο συναδέλφους που ανήκουν οργανικά στο Γυμνάσιο Φερών, ήταν αυτή της συν. Γκιστάβου-Γκισταβίδου Κωνσταντίας.
(εισήγηση ΠΥΣΔΕ σε Περιφερειακό Διευθυντή) 

2) Κάλυψη θέσης Διευθυντή 3ου Γυμνασίου Αλεξανδρούπολης
Σύμφωνα με το Ν.3848/2010, αρθ.24, παρ.7: "Η τοποθέτηση σε κενές και κενούμενες θέσεις διευθυντών σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ. γίνεται με απόφαση του περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου με βάση τη σειρά εγγραφής των υποψηφίων στον αξιολογικό πίνακα επιλογής και τις δηλωθείσες προτιμήσεις. Αν ελλείπει ο περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης και δεν έχει ορισθεί ο αναπληρωτής του, η επικύρωση των πινάκων επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων και η τοποθέτηση των διευθυντών γίνεται με απόφαση του οικείου διευθυντή εκπαίδευσης."
 Στην προκειμένη περίπτωση στους αξιολογικούς πίνακες που είχαν καταρτιστεί κατά την τελευταία κρίση, ήταν εγγεγραμμένοι (με προτίμηση στο 3ο Γυμνάσιο) οι συν. Μπακάλη Χρυσούλα και Μπίκος Χρήστος, με τη συν. Μπακάλη να μην ενδιαφέρεται πλέον για τη θέση. 
(εισήγηση ΠΥΣΔΕ σε Περιφερειακό Διευθυντή)
  
3) Κάλυψη θέσης Υπευθύνου ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. 
Μετά τη συνταξιοδότηση του συν. Δελημπόκη, ο μοναδικός ο οποίος είχε υποβάλλει αίτηση για τη συγκεκριμένη θέση στην αρχή της χρονιάς, ήταν ο συν. Παπαλεωνίδας Αντώνιος. Επομένως προτάθηκε μέχρι το τέλος της χρονιάς να καλύψει και τις δυο θέσεις (υπευθύνου και τεχνικού).
Τέθηκε εδώ ο προβληματισμός οτι κάποιοι συνάδελφοι δεν υπέβαλλαν αίτηση στην αρχή της χρονιάς, λόγω του σεβασμού στην αίτηση του αρχαιότερου και εμπειρότερου συν. Δελημπόκη, ενώ τώρα έχουν αλλάξει οι συνθήκες και θα έπρεπε να γίνουν εκ νέου αιτήσεις.

4) Χορήγηση επιδομάτων μεταπτυχιακών σπουδών στους εκπαιδευτικούς:
Παλαμούτη Χριστίνα (ΠΕ06) 2ο Γυμνάσιο Ορεστιάδας. Μεταπτυχιακό με συνάφεια στο αντικείμενο
Λιάνη Τατιάνα (ΠΕ07) Γυμνάσιο Σαμοθράκης. Διδακτορικό με συνάφεια στο αντικείμενο.
Δεν έγινε δεκτη η αναδρομική καταβολή του επιδόματος στη συν. Τζουβάρα Άννα (ΠΕ02).

5) Χορήγηση αδειών άσκησης Ιδιωτικού Έργου στους εκπαιδευτικούς:
Κατσαρού Ειρήνη (ΠΕ06). ΤΕΙ Καβάλας για 10 ώρες
Σγουρόπουλο Κυριάκο (ΠΕ19). ΔΠΘ για 2 ώρες.

6) Χορήγηση αδειών κατ'οίκον διδασκαλίας στους εκπαιδευτικούς: 
Μπελτσίδου Κυριακή για Αγγλικά στην Αλεξανδρούπολη
Παντσίδου Μαρία για Αγγλικά στην Αλεξανδρούπολη

7) Ορισμός αναπληρωτών Διευθυντών 
Εσπερινό Γυμνάσιο Ορεστιάδας: Ζαλοκώστας Χρήστος (ΠΕ01)
 ΓΕΛ Βύσσας: Κούσας Γεώργιος (ΠΕ04)

8) Αποσπάσεις 
Η συν. Αθανασάκου Πηνελόπη (ΠΕ20) αποσπάται απο το 1ο ΕΠΑ.Λ. Αλεξανδρούπολης στο 4ο ΓΕ.Λ. Αλεξανδρούπολης για τις ανάγκες της υπηρεσίας.

9) Διαθέσεις 
Κούρτη Παρασκευή (ΠΕ14.04) διατίθεται απο το 4ο Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης στο 2ο ΓΕ.Λ. Αλεξανδρούπολης για 9 ώρες
Βαϊτσάκης Καλλίνικος (ΠΕ04.04) διατίθεται απο το 2ο Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης στο 2ο ΓΕ.Λ. Αλεξανδρούπολης για 3 ώρες 
Θεοφανίδου Μαρίνα (ΠΕ03) διατίθεται απο το 1ο ΓΕ.Λ. Αλεξανδρούπολης στο 2ο ΕΠΑ.Λ. Αλεξανδρούπολης για 4 ώρες 
Φουτζιτζής Ιωάννης (ΠΕ19) διατίθεται απο το 3ο ΕΠΑ.Λ (Εσπερινό) Αλεξανδρούπολης στο 2ο ΕΠΑ.Λ. Αλεξανδρούπολης για 4 ώρες  

10) Τροποποίηση διαθέσεων 
Λαζαρίδης Θεόδωρος (ΠΕ04.04) διατίθεται απο το Εσπερινό ΓΕ.Λ Αλεξανδρούπολης στο 3ο ΕΠΑ.Λ (Εσπερινό) Αλεξανδρούπολης για 2 ώρες και στο 2ο ΓΕ.Λ. Αλεξανδρούπολης για 4 ώρες.
Κυμπάρης Νικόλαος (ΠΕ04.01) διατίθεται από το Εσπερινό Γυμνάσιο Ορεστιάδας στο 1ο ΓΕ.Λ. Ορεστιάδας για 7 ώρες
Χαρχαλης Δημήτριος (ΠΕ11) διατίθεται απότο Γυμνάσιο Ριζίων στο 1ο ΕΠΑ.Λ. Ορεστιάδας για 9 ώρες 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου